Individuelle samtaleforløb med børn, unge og voksne.

Livet former sig ikke altid som vi ønsker det. Før eller siden havner vi alle i en kritisk situation på grund af dødsfald, kritisk sygdom, skilsmisse, stress, ulykke eller lignende. Selv når der er en god partner, en forstående familie og trofaste venner kan det være svært at tale med andre om disse problemer.

Samtale med en psykolog kan hjælpe et menneske til at få sat ord på den svære situation, og der igennem at finde ressourcer til at komme videre.

Forældrerådgivning 

Det er dejligt at være forælder, men det kan også være svært! Forældre skal navigere mellem tidens udfordringer, andres holdninger og ens egne drømme og ønsker for familielivet. Gennem samtalen mellem forældre og psykolog taler vi om de ændringer i familiens samspil, der kan være nyttige for familiens trivsel. 

Børn og unge

Undertiden er forældrerådgivning ikke tilstrækkeligt. Derfor tilbyder jeg også terapi til børn og unge.

I mit arbejde med børn anvender jeg bl.a. legeobservation og legeterapi, hvilket er en skånsom behandlingsform i forhold til børn og helt unge.

Børnepsykologiske undersøgelser

Et barn eller en ung kan have så omfattende vanskeligheder, at det er relevant at lave en psykologisk undersøgelse. En sådan undersøgelse er grundlaget for at jeg kan rådgive forældre, lærere eller pædagoger om barnets pædagogiske og psykologiske behov. 

Den psykologiske undersøgelse kan desuden anvendes i forbindelse med udredning i børne- eller ungdomspsykiatrisk regi.

Supervision 

Alle der arbejder i det psykosociale felt, uanset om det er i skole, i dag- eller døgninstitution, som pædagog, lærer eller indenfor sundhedssektoren, vil opleve at blive påvirket af arbejdet.

Supervision er et middel til at få overblik over og forstå en vanskelig arbejdssituation, og den sætter fagpersoner i stand til at udvikle sig.

Jeg tilbyder også supervision til psykologer på vej mod autorisation.